utorok 18. februára 2020

Upozorňujeme: Internetový obchod huglo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 aj začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu huglo.sk. 

Podľa spotrebiteľov po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je tovar z internetového obchodu huglo.sk doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše po uskutočnení nákupu a realizácii platby nie je možné s predávajúcim komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom. Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií však zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.esc-sr.sk.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a skutočnosť, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.