piatok 21. februára 2020

Novinka: Mobilná aplikácia polície

Mobilná aplikácia Policajného zboru Pomáham chrániť má pomôcť riešiť incidenty na uliciach, ale aj prípady domáceho násilia. Aplikácia nenahrádza tiesňovú linku 158, ale je ďalším spôsobom, ako kontaktovať políciu v prípade núdze. Spustená má byť v najbližšom období. 

Novinka môže byť užitočná pre účastníkov alebo svedkov trestného činu, ktorí nechcú byť z dôvodu ohrozenia útočníkom videní, napr. pri bitke v dopravných prostriedkoch či na uliciach. Môže tiež pomôcť obetiam domáceho násilia. Mobilná aplikácia bude dostupná bezplatne v operačných systémoch Android a iOS a vyžaduje registráciu. Je dôležité zoznámiť sa s ňou ešte pred jej prvým použitím. Ponúka hlavne nahlasovanie trestných činov, pri ktorých ide o bezprostredné ohrozenie života. Hliadka bude vyslaná na miesto činu ihneď na základe GPS súradníc.

Aplikáciu sa bude testovať na území Bratislavy. Postupne by mala byť rozšírená na celom Slovensku. Polícia v budúcnosti avizuje tiež zavedenie notifikácií pri mimoriadnych udalostiach, akými boli napríklad výbuch bytovky v Prešove či streľba na Obchodnej ulici v Bratislave. Pribudnúť by mohli aj overovanie stratených dokladov či vozidla, ale aj zoznam policajných útvarov.