štvrtok 20. februára 2020

EU: Prioritné projekty v súlade s energetickými a klimatickými cieľmi

Európska komisia by mala aktualizovať svoje usmernenia na výber prioritných energetických projektov tak, aby bol nasledujúci zoznam Európskej únie (EÚ) v súlade s politikou v oblasti klímy. Revízia usmernení TEN-E, ktorú navrhne Európska komisia koncom tohto roka, by mala zohľadiť ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, ako aj jej dlhodobé záväzky v oblasti dekarbonizácie a energetickej efektívnosti. 

S cieľom zabezpečiť, aby projekty vybrané pre ďalší zoznam projektov spoločného záujmu boli v súlade so záväzkami EÚ v oblasti klímy, poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku vyzývajú Európsku komisiu, aby do konca roku 2020 navrhla aj prechodné usmernenie. Projekty musia prispievať k udržaniu dostupnosti energie - jednej z piatich dimenzií energetickej únie, s ktorou musia byť projekty zladené. Nariadenie TEN-E bolo zavedené v roku 2013, pred prijatím Parížskej dohody a odvtedy sa významne zmenilo prostredie energetickej politiky. 

Európsky parlament minulý týždeň po rozprave s Európskou komisiou zamietol námietku proti 4. zoznamu PCI . Podľa nariadenia o transeurópskych sieťových a energetických sieťach (TEN-E) prijatého v roku 2013 identifikuje Európska komisia najdôležitejšie PCI v celej EÚ, aby tieto projekty mohli využívať zjednodušené povolenia a právo požiadať o financovanie EÚ z prepojovacieho Nástroja pre Európu (Connecting Europe Facility, CEF). Väčšina projektov sa zameriava na zabezpečenie nepretržitého dodávania elektriny a plynu do všetkých častí EÚ prostredníctvom odstránenia cezhraničných medzier v sieti a zvýšenia miestnej skladovacej kapacity.