piatok 15. mája 2020

EU: Nové opatrenia na ochranu prostriedkov

Európsky parlament udelil Európskej komisii a väčšine ďalších inštitúcií a orgánov EÚ  rozpočtové absolutórium. Poslanci schválili 52 správ o absolutóriu a rovnaký počet súvisiacich uznesení. Zároveň  vyzval na posilnenie boja proti podvodom, a to aj na Slovensku.

Poslanci odporučili udelenie absolutória Európskej komisii za rok 2018, ktoré sa týka 94 % celého rozpočtu EÚ za rok 2018. V samostatnom uznesení poslanci vyzvali na posilnenie ochrany prostriedkov EÚ pred podvodmi, korupciou, konfliktom záujmov, úmyselným zneužívaním a organizovaným zločinom. Zákonodarcovia tiež poukázali na dôležitosť spravodlivejšieho a transparentnejšieho prideľovania prostriedkov EÚ.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby v snahe zabrániť podvodom a nespravodlivému prideľovaniu dotácií z rozpočtu EÚ predložila návrh na stanovenie maximálnej sumy priamych poľnohospodárskych platieb pre fyzickú osobu. Toto opatrenie by malo zabrániť jednotlivcom získať podporu vo výške stoviek miliónov eur počas jedného sedemročného programovacieho obdobia. Parlament tiež požaduje vytvorenie informačného systému, ktorý by v reálnom čase prinášal informácie o dotáciách v rámci poľnohospodárskej a kohéznej politiky EÚ, ako aj o ich konečných prijímateľoch. Kým sa tak stane, poslanci chcú dostávať aspoň informácie o päťdesiatich najväčších konečných prijímateľoch prostriedkov z fondov EÚ v celej únii.

Poslanci v nadväznosti na prípady, ktoré sa vyskytli v Taliansku a na Slovensku, vyzvali na zavedenie osobitného mechanizmu na podávanie sťažností na úrovni EÚ. Nový mechanizmus by mal poľnohospodárom umožniť kontaktovať priamo Európsku komisiu, a to v prípade, že sa stanú obeťou zabratia pôdy, pochybenia vnútroštátnych orgánov, nátlaku zo strany zločineckých štruktúr, prípadne ak boli vystavení nútenej alebo otrockej práci. Parlament vyzval Európsku komisiu, aby predložila spoločné usmernenia na predchádzanie konfliktom záujmov vysokopostavených politikov a Radu, aby v tejto oblasti prijala spoločné etické normy. Poslancov znepokojuje najmä situácia v Českej republike. Zákonodarcovia preto požiadali Európsku komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť vyplácaniu prostriedkov EÚ spoločnostiam, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní predseda českej vlády.

Uznesenie zdôrazňuje, že novovytvorená Európska prokuratúra potrebuje minimálne 76 dodatočných miest a osem miliónov eur vo svojom rozpočte, ak má byť plne funkčná a schopná spracovať očakávaných tritisíc prípadov ročne. Poslanci tiež požadujú urýchlené prijatie nariadenia, ktoré by umožnilo obmedziť prístup k fondom EÚ tým členským krajinám únie, v ktorých dochádza k porušovaniu zásad právneho štátu. Nariadenie v súčasnosti blokuje Rada (ministrov) EÚ.