štvrtok 14. mája 2020

Home office: Úskalia využívania IT

Podmienky, ktoré sa stali novým štandardom a s ktorými sa zamestnanci v súčasnosti musia vysporiadať, začínajú mať vplyv na ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Takmer tretina (31 %) pracovníkov uviedla, že práci venujú viac času než predtým. Na druhej strane 46 %  uvádza, že zvýšili objem času venovaný osobným aktivitám. K tejto zmene mohlo dôjsť aj z toho dôvodu, že zamestnanci v súčasnosti nemusia toľko cestovať, resp. nemusia dochádzať do práce, ak pracujú z domu. 

Správa  spoločnosti Kaspersky – Ako COVID-19 zmenil spôsob, akým ľudia pracujú tiež odhalila, že oddeliť pracovný a súkromný život je náročné hlavne čo sa týka informačných technológií. Pre firmy môže byť znepokojujúce, že až 51 % zamestnancov, ktorí priznali, že začali sledovať viac obsahu pre dospelých, odkedy pracujú z domu, tak robí na zariadeniach, ktoré využívajú aj na prácu. Takmer pätina (18 %) zamestnancov dokonca tento obsah sleduje na zariadeniach, ktoré im poskytol zamestnávateľ, pričom 33 % ich pripustilo, že obsah pre dospelých sleduje na svojich súkromných zariadeniach, ktoré však využívajú aj na prácu. Navyše, 55 % zamestnancov povedalo, že odkedy začali pracovať z domu, oveľa viac čítajú spravodajský obsah. Toto zistenie je samozrejme pochopiteľné, nakoľko ľudia chcú byť o vývoji v súvislosti s koronavírusom informovaní. Avšak až v 60 % prípadov, tak robia na zariadeniach, ktoré využívajú aj na prácu. Pokiaľ teda zamestnanci nebudú venovať dostatočnú pozornosť zdrojom a webovým stránkam, ktoré navštevujú, riskujú, že sa ich zariadenie infikuje malvérom. 

Pracovníci si takisto vypestovali návyk využívať služby, ktoré používajú v súkromí, aj na pracovné účely – čím zvyšujú riziko vyplývajúce z tieňového IT, vrátane zverejnenia citlivých informácií. 42 % zamestnancov napríklad využíva osobné e-mailové účty na pracovné záležitosti a 49 % pripúšťa, že prácou z domu sa ich používanie ešte zvýšilo. 38 % pracovníkov využíva messengerové aplikácie, ktoré neboli schválené ich IT oddelením, pričom 60 % z nich intenzitu ich používania počas týchto nových okolností ešte zvýšilo. „Organizácie jednoducho nemôžu splniť všetky požiadavky používateľov, ako napríklad povoliť zamestnancom využívať akékoľvek služby, ktoré by sa im páčili. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi spokojnosťou používateľa, potrebami firmy a bezpečnosťou. Na jej dosiahnutie by firma mala zabezpečiť prístup k službám na základe zásady poskytnúť iba najnutnejšie používateľské práva, implementovať VPN a používať bezpečné a schválené korporátne systémy. Tieto typy softvéru môžu mať určité obmedzenia, ktoré mierne znižujú ich použiteľnosť, no zaručujú väčšiu mieru zabezpečenia“, vysvetľuje Miroslav Kořen. 

Spoločnosť Kaspersky na ochranu zamestnancov a firemných dát odporúča zamestnávateľom dodržiavať nasledovné opatrenia: 
· Naplánujte školenie zamerané na zvýšenie povedomia zamestnancov v oblasti bezpečnosti. Môžete ho realizovať aj online a malo by pokrývať všetky nevyhnutné aktivity, ako sú správa účtu a hesla, bezpečnosť e-mailov či bezpečnosť koncových bodov. Spoločnosť Kaspersky v spolupráci so vzdelávacou organizáciou Area9 Lyceum pripravila bezplatný modul, ktorý pomáha zamestnancom pracovať z domu bezpečne. 
· Zabezpečte, aby boli zariadenia, softvér, aplikácie a služby vždy aktualizované na najnovšiu verziu. Aktualizácie pomáhajú eliminovať ich zraniteľnosti. 
· Nainštalujte si overený bezpečnostný softvér ako napríklad Kaspersky Endpoint Security Cloud na všetky koncové body, vrátane mobilných zariadení a zapnite firewall. Akékoľvek riešenie, pre ktoré sa rozhodnete, by malo zahŕňať ochranu pred webovými hrozbami a e-mailovým phishingom. 

Pracovníkom a používateľom pracujúcim z domu na ich vlastných zariadeniach spoločnosť Kaspersky odporúča: 
· Použite spoľahlivé bezpečnostné riešenia určené na komplexnú ochranu pred mnohými hrozbami. 
· Zábavný a vzdelávací obsah sťahujte len z dôveryhodných zdrojov.