utorok 12. mája 2020

EU: Prvých 1,5 milióna rúšok

V nadchádzajúcich dňoch sa 17 členským štátom a Spojenému kráľovstvu doručí 1,5 milióna rúšok na ochranu zdravotníckych pracovníkov pred koronavírusom. Táto najnovšia dodávka rúšok od EÚ je súčasťou novej objednávky 10 miliónov rúšok, ktoré zakúpila Európska komisia prostredníctvom nástroja núdzovej podpory. 

Rúška sa členským štátom a regiónom dodajú v týždenných dávkach, pričom v každej dávke bude 1,5 milióna rúšok. Tieto dodávky sa pridávajú k státisícom rúšok, ktoré už boli poskytnuté z rezervy zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU v posledných týždňoch, ako aj k pomoci mobilizovanej prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Len pred niekoľkými týždňami sa Európska komisia rozhodla v rámci nástroja núdzovej podpory únie zmobilizovať 320 miliónov EUR na núdzové podporné opatrenia, pričom 100 miliónov EUR z tejto sumy je určených na základné zdravotnícke produkty, ktoré sa budú obstarávať v nasledujúcich mesiacoch.

Komisia mobilizuje 3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ na priamu podporu zdravotníckych systémov členských štátov, pričom 2,7 miliardy EUR z nich sa poskytne prostredníctvom nástroja núdzovej podpory a 300 miliónov EUR prostredníctvom rezervy zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU. Existuje aj možnosť dodatočných príspevkov, a to aj od členských štátov. Nástroj núdzovej podpory umožňuje priamu podporu členským štátom EÚ pri ich úsilí o riešenie pandémie prostredníctvom opatrení, ktoré môžu byť efektívnejšie, ak sa prijmú na úrovni EÚ. Nenahrádza existujúce nástroje (spoločné obstarávanie, rescEU atď.), ale ich dopĺňa.