štvrtok 14. mája 2020

Upozorňujeme: Podozrivé volania

Slovenský mobilný operátor Slovak Telekom zaznamenal masívnu aktivitu podvodných volaní zo zahraničných telefónnych čísel z Nauru (predvoľba +674) a Alžírska (predvoľba +213), ktorá sa začala šíriť v utorok 12. 5. v podvečerných hodinách. 

Prijatie takéhoto hovoru síce nenesie podľa Slovak Telekom pre zákazníka žiadne nebezpečenstvo, avšak odchádzajúci hovor môže byť spoplatnený zvýšenou tarifikáciou. Odchádzajúce hovory na tieto čísla zo siete Slovak Telekom sú preto operatívne blokované.

Operátor zároveň prosí svojich zákazníkov, aby boli obozretní a nevolali späť na neznáme čísla zo zahraničia, pokiaľ hovor z danej krajiny neočakávajú.