štvrtok 14. mája 2020

EU: Nový rozpočet

Európska únia sa v dôsledku súčasnej zdravotnej krízy musí oveľa naliehavejšie zaoberať rizikom, že budúci dlhodobý rozpočet EÚ do 1. januára 2021 nenadobudne účinnosť.

Európsky parlament v stredu prijal legislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého požiadal Európsku komisiu, aby do 15. júna predložila takzvaný pohotovostný plán pre Viacročný finančný rámec (VFR). Pokiaľ nový dlhodobý rozpočet EÚ nebude k dispozícii ani 1. januára 2021, platnosť aktuálnych rozpočtových stropov sa síce automaticky predĺži, mnohé programy EÚ, napríklad v oblasti kohéznej politiky, výskumu alebo program Erasmus, však budú musieť byť prerušené. Pohotovostný plán by teda mal zaistiť kontinuitu týchto programov a zabrániť ich chaotickému prerušeniu či neriadenému predĺženiu.

Podľa poslancov by mal tiež dočasne preorientovať rozpočet na financovanie zmierňovania okamžitých hospodárskych a sociálnych dopadov pandémie COVID-19 a podpory oživenia ekonomiky. Parlament v tejto súvislosti požaduje väčšiu flexibilitu čerpania prostriedkov a zároveň ich navýšenie tak, ako to bolo realizované aj v tohtoročnom rozpočte. Parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla vyzval na prijatie rozsiahleho balíka opatrení zameraných na oživenie a obnovu hospodárstva, ktoré by boli financované z navýšeného dlhodobého rozpočtu EÚ. Poslanci v uznesení zdôraznili, že pohotovostný plán by bol lepším základom pre ozdravné opatrenia a súčasné politické priority ako neskoro prijatý, finančne poddimenzovaný a nevyhovujúci Viacročný finančný rámec.

Platnosť aktuálneho dlhodobého rozpočtu EÚ vyprší 31. decembra 2020. EÚ preto potrebuje nový rozpočtový plán na ďalších sedem rokov. Európska komisia už predložila návrh budúceho Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021-2027 v máji 2018. V dôsledku zdravotnej krízy a jej následkov však oznámila, že v máji 2020 predloží prepracovanú verziu návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ.