pondelok 6. júla 2020

EU: Formálna výzva pre Slovensko

Európska komisia vyzýva Slovensko, aby odstránilo obmedzenia pre maloobchodných predajcov potravín. Uvedené obmedzenia sú v rozpore s pravidlami Európskej únie týkajúcich sa voľného pohybu tovaru a slobody usadiť sa. 

Európska komisia (EK) sa rozhodla zaslať Slovensku formálnu výzvu, aby odstránilo obmedzenia v sektore maloobchodu potravín. Podľa EK vytvárajú slovenské opatrenia výhodnejšie marketingové podmienky pre domáce výrobky a obmedzujú slobodu maloobchodníkov rozhodovať o svojom sortimente a o usporiadaní predajnej plochy. Takéto opatrenia sú v rozpore s pravidlami EÚ týkajúcimi sa voľného pohybu tovaru a slobody usadiť sa a spôsobujú prekážky, ktoré sú zakázané podľa článkov 34 a 49 ZFEÚ, ako aj podľa smerníc o službách a o elektronickom obchode. 

Slovensko má teraz tri mesiace na reakciu. V opačnom prípade sa EK môže rozhodnúť, že vydá odôvodnené stanovisko. Komisia sa zároveň rozhodla uzatvoriť konanie o nesplnení povinnosti proti Rumunsku v súvislosti s jeho reštriktívnymi opatreniami týkajúcimi sa potravinárskych výrobkov, v rámci ktorých sa uprednostňovali domáce výrobky na úkor podobných dovezených. Po formálnej výzve EK a následnom dialógu s rumunskými orgánmi boli pravidlá týkajúce sa potravinového práva zmenené a obmedzenia voľného pohybu tovaru a slobody usadiť sa zrušené.