streda 8. júla 2020

EU: Nebezpečné výrobky

Európska komisia zverejnila najnovšiu správu o systéme na rýchlu výmenu informácií, ktorým chce zabrániť predaju nebezpečných výrobkov na trhu, resp. tento predaj obmedziť. Počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe varovaní, medziročne stúpa, pričom v roku 2019 ich bolo 4.477 v porovnaní so 4.050 varovaniami za rok 2018. Najviac nahlásených rizík súviselo s výrobkami spôsobujúcimi zranenia (27 %), akými sú napríklad zlomeniny alebo otras mozgu. Druhým najčastejšie nahlasovaným rizikom boli chemické zložky vo výrobkoch (23 %), po ktorých nasledovalo riziko zadusenia pre deti (13 %).

V roku 2019 si orgány z 31 zúčastnených krajín (členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií odovzdali 2.243 varovaní týkajúcich sa nebezpečných výrobkov, na základe ktorých sa prijalo 4.477 následných opatrení. To predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s minulým rokom a o 63 % od roku 2015. V rámci rôznych opatrení distribútori a maloobchodní predajcovia stiahli z trhu, alebo zničili výrobky skôr, než sa dostali k spotrebiteľom, či stiahli nebezpečné výrobky od používateľov. Podľa správy patrili k najviac nahlasovanej kategórii hračky (29 % všetkých nahlásení), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (23 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (8 %). Vysoký počet varovaní sa zaznamenal aj v kategóriách kozmetika, odevy, textil a módne doplnky, ako aj v súvislosti s výrobkami určenými na starostlivosť o dieťa a vybavením pre deti. 

Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa zaznamenalo množstvo nových varovaní, ktoré sa nespomínajú v správe za rok 2019. Do 1. júla sa zaregistrovalo 63 varovaní týkajúcich sa rúšok, 3 varovania v súvislosti s ochranným odevom, 3 varovania týkajúce sa prostriedkov na dezinfekciu rúk a 3 varovania, pokiaľ ide o UV lampy (tzv. sterilizačné lampy). Medzi 1. marcom a 1. júlom sa prijalo 10 následných opatrení v súvislosti s rúškami a jedno v súvislosti s prostriedkami na dezinfekciu rúk, čo viedlo k ďalšej harmonizácii opatrení proti takýmto výrobkom a následne k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov v celej Európe.

Komisia zverejnila aj výsledky koordinovaných činností týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov. V rámci týchto činností Európska komisia a európske orgány spoločne testovali výrobky vybrané členskými štátmi, pričom sa otestovala bezpečnosť 652 výrobkov. Členské štáty vybrali na testovanie osobné dopravné prostriedky, vypchaté mäkké hračky, nabíjačky, batérie, sedadlá na bicykel pre deti a slizové hračky. Zo všetkých otestovaných výrobkov 38 % nezodpovedalo konkrétnym aspektom právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti. V prípade 11 % z nich, čo predstavuje 75 výrobkov, sa zistilo, že predstavujú závažné riziko pre spotrebiteľov. Napríklad všetky otestované sedadlá na bicykel predstavovali istý druh rizika, no len pri 8 % išlo o závažné riziko. V rámci kategórií sa najvyššia miera závažného rizika zaznamenala pri mäkkých vypchatých hračkách (68 %) a najnižšia pri batériách (1 %). Ak sa pri testovaní zistí, že ide o závažné riziko, výrobok sa nahlási prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií, aby sa zabránilo rozširovaniu nebezpečných výrobkov na trhu.