štvrtok 6. augusta 2020

Radíme: Voľný čas detí

Deti narodené v 21. storočí sprevádza digitálny pokrok takmer od narodenia. Svoj voľný čas by však nemali tráviť pasívne pri obrazovkách televízií, smartfónov či tabletov. Dôležitá je príprava na vzdelávanie aj mimoškolské voľnočasové aktivity.

Rodinná terapeutka Nora Lauková upozorňuje rodičov, aby nastavovali pravidlá týkajúce sa hrania videohier a využívania elektronických zariadení: „U detí sa ich používaním znižuje koncentrácia, zvyšuje nervozita, správanie detí je agresívnejšie a dochádza k nižšej miere socializácie. Vedie k celkovej únave či nesústredenosti, čo sa premieta do celkových výsledkov v škole. Elektronické prostriedky nám majú pomáhať a nie nás obmedzovať." 

Rodičia majú dnes oproti minulosti na deti oveľa vyššie nároky, ktoré sú spojené s prípravou na povolanie. To vyvíja na deti veľký tlak a spôsobuje, že trávia veľmi veľa času učením. V niektorých prípadoch rodičia napríklad tlačia na deti, aby sa dostali na osemročné gymnázium. „Podľa môjho názoru v piatej triede, keď je dieťa citovo ešte nezrelé, tlak rodičov môže spôsobiť, že to dieťa do budúcnosti odradí absolvovať ďalšie štúdium, prípadne sa nebude chcieť učiť", dodáva N. Lauková. Viacerí rodičia majú záujem, aby sa dieťa profilovalo a rozvíjalo aj mimo školy - je však alarmujúce, že takmer polovica detí nenavštevuje žiadny krúžok. Deti navštevujú najmä športové a pohybové krúžky, venujú sa tiež štúdiu jazykov alebo umelecky zamerané krúžky. U detí, ktoré už navštevujú nejaký krúžok, je časté, že si pridajú nejaký ďalší a niekedy navštevujú aj tri a viac.