pondelok 3. augusta 2020

Výzva: Príspevok na zeteplenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre veľký záujem zo strany majiteľov rodinných domov v piatok 31.7.2020 vyhlásilo ďalšiu, v poradí siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra 2020. 

Cieľom je pomôcť a motivovať občanov, aby si zvýšili kvalitu svojho bývania, šetrili náklady na energie a v konečnom dôsledku tak chránili životné prostredie. Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať v termíne od 2. septembra 2020 o 8:00 hod. do 30. októbra 2020, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok.

Podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia. Záujemcovia môžu získať príspevok do výšky 8.800 eur na domy staršie ako 10 rokov. Všetky informácie a podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli byvajteusporne.sk.