streda 5. augusta 2020

Upozorňujeme: Falošné pracovné inzeráty

Na viaceré falošné ponuky, ktoré sa objavujú na rôznych pracovných portáloch aj na Slovensku, upozorňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Záujemcovia o prácu v zahraničí by vo vlastnom záujme nemali na podozrivé pracovné ponuky reagovať a ak sa stali obeťou podvodu, mali by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. 

Na Slovensku aj v Českej republike k nim patria napr. pracovné ponuky na pozíciu operátor skladu od neexistujúcej rakúskej spoločnosti HGW Logistics GmbH s fiktívnym sídlom v Sankt Pöltene. Ide o finančne lákavo pôsobiace pracovné ponuky, ktoré údajne kladú na kandidáta len minimálne požiadavky. V spolupráci s rakúskym úradom práce AMS bolo zistené, že firma HGW Logistics GmbH v Rakúsku nie je registrovaná, na uvedenej adrese reálne nepôsobí a identita osôb prezentovaných na stránke www.hgw-logistics.at bola zneužitá, čo je už predmetom vyšetrovania v Rakúsku. 

Aj ďalšie agentúry, ktoré na internete vystupujú ako Letimdosveta.sk alebo Personnel.sk (nástupca Work and Travel) na svojej stránke uvádzajú nepravdivé údaje. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny im nevydalo povolenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu a ani s nimi žiadnym spôsobom nespolupracuje. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neudeľuje povolenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu, nemá kompetenciu zrušiť ani pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu je viazanou živnosťou a oprávnenie pre fyzickú alebo právnickú osobu vydáva príslušný živnostenský odbor v zmysle živnostenského zákona. Žiadny sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá oprávnenie používať logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich webových stránkach. 

Zároveň je užitočné vedieť, že sprostredkovateľ môže vyberať poplatky za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnických alebo fyzických osôb pre ktorých hľadá zamestnancov! Rozhodne nie od osôb, ktoré si hľadajú zamestnanie. Aby ste predišli sklamaniu pri hľadaní práce prostredníctvom sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, odporúča sa postupovať podľa informácií uvedených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Sprostredkovanie zamestnania za úhradu.