utorok 4. augusta 2020

SR: Dočasná ochrana v júli 2020

V júli 2020 rozhodli súdy na Slovensku o poskytnutí dočasnej ochrany pre 43 podnikateľských subjektov, zrušili ochranu 8 firmám na základe ich vlastnej žiadosti a jednému subjektu dočasnú ochranu zrušil súd. 

Podľa analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SK) od 12. mája do konca júla 2020 dočasnú ochranu využíva celkovo už 196 podnikateľských subjektov. V tomto období súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 225 podnikateľských subjektov, 27 z nich zrušili dočasnú ochranu na základe ich vlastnej žiadosti a 2 subjektom dočasnú ochranu zrušil súd. „Z hľadiska dosahovaného obratu najväčšími spoločnosťami, ktoré dočasnú ochranu podnikateľov začali využívať v júli 2020, je HASTRA s.r.o. so sídlom v Žiline, ktorá sa zaoberá výstavbou ostatných inžinierskych stavieb, a Arca Investments, a. s., so sídlom v Bratislave, ktorá sa venuje prenájmu a prevádzkovaniu vlastných alebo prenajatých nehnuteľností. Obe spoločnosti dosahujú obrat od 15 do 29,999 milióna eur. Najväčším zamestnávateľom je spoločnosť EDYMAX Europe s.r.o. z Bardejova. Táto agentúra, ktorá sprostredkúva zamestnanie na dobu určitú, zamestnáva 200 – 249 pracovníkov“, uviedla Ing. Jana Marková. 

Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využíva, tvorí 44 firiem venujúcich sa veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov, nasleduje 26 spoločností z oblasti priemyselnej výroby a 24 firiem z oblasti stavebníctva. Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac sídli v Bratislavskom kraji (55) a v Banskobystrickom kraji (33); najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Trnavskom kraji (12) a v Nitrianskom a Trenčianskom kraji (v obidvoch krajoch po 14 subjektov).