štvrtok 6. augusta 2020

SR: Na Slovensku zbankrotovalo už vyše 45.000 obyvateľov

V júli 2020 zbankrotovalo na Slovensku 829 obyvateľov, pričom na mužov pripadlo 534 a na ženy 295 osobných bankrotov. Najväčšou skupinou dlžníkov boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (34,02 %), nasledovali tridsiatnici (26,78 %). Medzi mužmi malo 4,31 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie a medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 5,76 % dlžníčok. 

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla 2020 využilo možnosť oddlženia už viac ako 45.000 obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (1.589 osobných bankrotov) išlo v júli t.r. o pokles takmer o 48 percent a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júni 2020 zbankrotovalo 816 dlžníkov, počet osobných bankrotov vzrástol o viac ako poldruha percenta. V júli t.r. bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom kraji (143), najmenej v Žilinskom kraji (58). Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júli 2020 ich pripadalo na mužov 534 (64,41 %) a na ženy 295 (35,59 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 34,02 %, nasledovaní tridsiatnikmi s podielom 26,78 %. „V štatistikách osobných bankrotov sa pravidelne objavujú dlžníci bez trvalého bydliska – v júli sme identifikovali 100 ľudí, ktorí sú prihlásení na obecných alebo miestnych, resp. mestských úradoch. Z nich bolo 58 mužov a 42 žien. Rovnako zaznamenávame aj osobné bankroty dlžníkov s rodinnými väzbami, keď v júli 2020 bol osobný bankrot vyhlásený na 20 manželských párov a v 4 prípadoch sme zaregistrovali prepojenie rodič – dieťa“, uviedla Ing. Jana Marková. 

Zároveň v júli 2020 súdy zrušili 1.306 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1.211 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro a 95 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.