štvrtok 24. septembra 2020

5G: Pätina Slovákov má stále obavy

V oblasti telekomunikácií je pojem 5G dlhodobo diskutovanou témou. Označuje novú 
mobilnú dátovú sieť, ktorá má nahradiť súčasné riešenie 4G. Poznajú Slováci význam 5G a majú z neho obavy? 

V prieskume spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke päťsto respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov tri štvrtiny opýtaných deklarovalo, že v poslednom čase zaznamenali pojem 5G a 59 % zároveň vedelo už pred výskumom, čo 5G znamená. Väčšie povedomie o tomto termíne aj o jeho význame majú muži než ženy. Tých, ktorí pojem zatiaľ nezaznamenali, je v slovenskej internetovej populácií 12 % a ďalších 12 % si nie je istých.

Rôzne média prinášajú rôzne názory na tému 5G – diskutovaná je ich bezpečnosť, vplyv na zdravie a pod. Na otázku, či sa respondenti obávajú príchodu 5G na Slovensko, ale viac než polovica odpovedala, že nie (29 % skôr nie a 27 % určite nie). Zďaleka najmenej sa sieti novej generácie bojí najmladšia veková skupina 15–24 ročných. Obavy potom vyjadrila len o niečo viac než pätina opýtaných, pričom konkrétne táto skupina spomínala predovšetkým obavy v súvislosti so zdravím. 22 % respondentov zatiaľ nevie, či sú obavy z príchodu 5G na mieste alebo nie.