utorok 22. septembra 2020

AI: Nový projekt pre nemocnice

Softvérové systémy určené pre nemocnice riešia čiastkové úlohy a navzájom nekomunikujú. Spôsobuje to neefektívne využívanie zdrojov a zbytočné predlžovanie liečby pacientov. Práve to sa rozhodli zmeniť programátori a IT špecialisti v novom projekte Patient Journey Management, ktorý pomôže nemocniciam lepšie využívať vlastné zdroje. Pre pacientov sa plánuje nová mobilná aplikácia.

Návšteva nemocnice by pre pacienta bola omnoho kratšia a efektívnejšia, ak by tok informácií prebiehal tak, ako má a alokácie potrebných zdrojov by boli urobené dopredu na základe dát a predikcií. Výhody nového projektu majú pocítiť aj lekári a nemocničný personál, a to v lepšej organizácii práce aj optimalizácii činností napríklad pri objednávaní pacientov či plánovaní služieb a operácií. Nový systém taktiež myslí na efektívne manažovanie pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a náhle zmeny súvisiace s pandémiou koronavírusu. Samotným nemocniciam môž
e systém podľa odhadov ušetriť až 30 % nákladov. Pre programátorov a IT špecialistov je dôležitá aj spokojnosť pacienta. Mal by byť informovaný, čo sa s ním bude diať od momentu, kedy vstúpi do nemocnice, aké vyšetrenia a zákroky ho ešte čakajú a kedy sa predpokladá, že bude môcť ísť domov. Všetky potrebné informácie o svojej diagnóze, priebehu liečby a pobyte v nemocnici bude mať k dispozícii v mobilnej aplikácii.

Spoločnosť Siemens Healthineers sa rozhodla vyvíjať tento produkt na Slovensku najmä kvôli dobrým skúsenostiam so slovenským tímom z minulosti. Malo by sa na ňom podieľať približne 50 softvérových inžinierov a testerov, ktorí budú spolupracovať so špičkovými tímami v Nemecku. Programátori budú v úzkom kontakte aj priamo so zdravotníckymi zariadeniami. Do spolupráce bude zapojených približne desať nemocníc v Európe a Spojených štátoch, vítaná by bola aj niektorá zo slovenských nemocníc. Tím softvérových inžinierov začína aplikáciu vyvíjať doslova v „bode nula“, v pilotnej fáze by však mohla začať slúžiť nemocniciam už na konci budúceho roka. Projekt je dlhodobý pre celosvetový trh. Prvé nasadenie do prevádzky sa plánuje na koniec roka 2021. Predpokladá sa, že vývoj bude pokračovať ďalších najmenej 10 rokov.