utorok 22. septembra 2020

Aktuálne: Mladí Slováci a dlhy

Mladí Slováci všeobecne považujú dlžníkov s dlhmi po splatnosti za ľudí, ktorí majú v živote smolu (59 %) a neúspech (43 %). Napriek tomu sú pevne presvedčení, že sa dlžníci snažia svoje záväzky včas uhradiť (80 %) a väčšinou za svoje dlhy nemôžu (47 %). Za nedôveryhodných ľudí považuje dlžníkov 26 % mladých Slovákov.

Až 86 % mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov s nejakým dlhom potvrdilo, že svoje záväzky spláca bez problémov a včas. Ďalších 14 % respondentov uvádza, že záväzky síce splácajú včas, ale s väčšími či menšími problémami. Z prieskumu, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK tiež vyplýva, že s veľkým meškaním a po častých upomienkach veriteľa splácajú svoje dlhy 4 % mladých dlžníkov. Len jednotky percent mladých Slovákov sú na tom so splácaním dlhov tak zle, že im hrozí exekúcia, alebo dokonca už sú v exekúcii či insolvencii. Do problémov so splácaním záväzkov sa dostávajú predovšetkým dlžníci vo veku 23 až 26 rokov, ďalej ľudia s nižším vzdelaním (prípadne ešte študujúci) a dlžníci s nižšími príjmami. „Schopnosť splácať záväzky svedčí o zodpovednom prístupe mladých ľudí k úverom či hypotékam, dôkladnom plánovaní osobných financií a celkovej finančnej gramotnosti mladých Slovákov. Necelá desatina respondentov nášho prieskumu uvádza, že má aj záväzky po splatnosti“, hovorí Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK. 

V prípade k neschopnosti splácať dlhy je 48 % mladých Slovákov pripravených kontaktovať veriteľa a dohodnúť sa na splácaní formou splátkového kalendára. Najviac sú takémuto riešeniu naklonení muži vo veku 27 až 30 rokov, ktorí sú nezamestnaní. Viac ako štvrtina mladých ľudí si v takejto situácii nájde ďalšiu prácu na zvýšenie príjmov (28 %). Viac peňazí na splácanie záväzkov by takto získali predovšetkým vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Každý desiaty respondent si požičia peniaze od rodiny či priateľov. „Hlavné preferované riešenia neschopnosti splácať záväzky sú zaiste správne, stále však máme medzi mladými ľuďmi 20 % respondentov, ktorí by si na splácanie aktuálneho úveru vzali ďalšiu pôžičku, a 9 % mladých ľudí, ktorí by problém ignorovali. Tento veľmi problematický spôsob riešenia neschopnosti splácať dlhy, ktorý často vedie do dlhovej pasce, by zvolili predovšetkým najmladší respondenti vo veku 18 až 22 rokov“, dodáva Jaroslava Palendalová.