štvrtok 24. septembra 2020

Trend: Kedy je budova smart?

V súčasnosti sa vďaka technológiám zvyšuje kvalita aj efektívne využitie priestoru na život či prácu v budovách. Trend tzv. inteligentných budov preniká aj na Slovensko a predstavuje nadstavbu oproti zeleným budovám. Diskutovalo sa o tom aj v rámci tohtoročného Týždňa zelených budov. 

Okrem zamerania na životné prostredie a zdravie používateľov podľa Milana Bogára pomocou nových SMART technológií vo zvýšenej miere riešia:
  • sociálnu udržateľnosť, ktorá je dosiahnuteľná zlepšenými vzťahmi jej používateľov, správcov jednak medzi sebou a jednak k budove samotnej, tzn. ich lepšou skúsenosťou,
  • ekonomickú udržateľnosť, ktorú zabezpečujú zvýšenou úspornosťou, produktivitou a využiteľnosťou priestoru.
Cieľom Európskej únie je, aby bol do roku 2030 podiel obnoviteľnej energie minimálne na úrovni 32 %. Sektor, ktorý má najväčší potenciál zohrať významnú úlohu v rámci prechodu na zelenú energiu je práve optimalizácia energetiky budov. Súčasná legislatíva umožňuje získať štátnu podporu v oblastiach, akými sú nízkouhlíkové hospodárstvo, obnova už existujúcich stavieb, výstavba energeticky hospodárnych budov a podobne. Na Slovensku ale chýbali technológie, ktoré by odstraňovali známe problémy obnoviteľných zdrojov a batériových úložísk použiteľné v praxi. Novinkou je napr. inovatívne riešenie, ktoré pomocou umelej inteligencie zabezpečuje SMART riadenie nabíjania a vybíjania batérie, reguluje prevádzku lokálneho zdroja energie a zároveň optimalizuje energetickú hospodárnosť budovy. Výsledkom tohto prístupu je zníženie celkových nákladov na elektrinu pre zákazníka, zefektívnenie dodávky elektriny a finančne výhodná produkcia obnoviteľnej energie. Práve vďaka moderným technológiám tak máme možnosť použiť už existujúcu distribučnú sieť, znížiť závislosť na fosílnych palivách a tak splniť ciele, ku ktorým sme sa ako Európa a svet zaviazali. 

Častou otázkou je, ako efektívne spojiť technológie pre správu energetiky a bezpečnosti budov do integrovaného systému. Výsledkom automatizácia riadenia údržby budov a SMART technológií na prevádzku je podstatné zvýšenie efektivity prevádzky a údržby technológií budov, šetrenie životného prostredia elimináciou výjazdov servisných technikov, elektronizáciou dokumentov, zvýšenie flexibility a on-line dostupnosti dokumentov. Prediktívna údržba dokáže zabezpečiť rýchle odstavenie zariadenia a spustenie údržby skôr ako dôjde k fatálnemu poškodeniu, ktoré bude vyžadovať náročnú a najmä drahšiu opravu. Príkladom zavedenia SMART riešenia je aj zavedenie SMART komunikácie pre vstupy do domov, ktoré ponúkajú nasledovné možnosti:
  • jednoduché a spoľahlivé komunikácie od vstupných dverí či vjazdu do garáže priamo s navštevovaným používateľom (mobilným telefónom) alebo s jeho bytom, recepciou či kanceláriou, 
  • nasadzovanie čítačiek pre pohodlný a bezpečne kontrolovaný vstup oprávnených osôb s viacerými spôsobmi identifikácie od PIN kódu, cez odtlačky prstov až po bezkontaktné karty, bluetooth technológiu či mobilné telefóny; možnosť ovládania aj výťahov,
  • integrácie riešení do iných bezpečnostných a správcovských systémov, pričom veľmi dobre spolupracuje s domácimi systémami automatizácie aj s komplexnými systémami riadenia veľkých budov.