utorok 22. septembra 2020

COVID-19: EÚ musí zaistiť dostupnosť liekov

Európsky parlament vyzval na posilnenie sebestačnosti Európskej únie (EÚ) v oblasti liekov a zdravotníckeho vybavenia s cieľom zaistiť občanom nepretržitý prístup k cenovo dostupnej liečbe. Poslanci sa v nelegislatívnom uznesení zamerali na príčiny nedostatku liekov v EÚ. 

Parlament privítal návrh nového európskeho programu v oblasti zdravia EU4Health a vyzval Európsku komisiu, aby sa v budúcej liekovej stratégii EÚ zaoberala aj zvýšením prístupnosti bezpečných a cenovo dostupných liekov. Exekutíva EÚ by tiež podľa poslancov mala hľadať možnosti, ako obnoviť farmaceutickú výrobu v únii. Uznesenie tiež vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh vo forme smernice, ktorá by stanovila minimálne normy pre kvalitné systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch.

EÚ by sa mala prioritne zamerať na podporu domácej výroby základných a strategických liekov a účinných látok. Poslanci pripomínajúc, že podiel liekov na trhu EÚ, ktoré boli vyrobené za hranicami únie, predstavuje v súčasnosti až 40 %. Mimo EÚ sa vyrába aj približne 60 % až 80 % chemicky účinných látok, a to najmä v Číne a Indii. Parlament vyzval, aby sa preverovali priame zahraničné investície do zariadení farmaceutickej výroby, ktoré sú súčasťou kritickej zdravotníckej infraštruktúry v Európe. Podporil tiež zavádzanie finančných stimulov, ktoré by motivovali farmaceutické spoločnosti vyrábať svoje lieky a účinné látky v Európe. Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali členské štáty na vzájomnú výmenu osvedčených postupov v oblasti vytvárania a spravovania zásob. Zákonodarcovia tiež presadzujú vytvorenie koordinovaných stratégií v oblasti zdravia, ktorých súčasťou by malo byť intenzívnejšie využívanie spoločného obstarávania liekov na úrovni EÚ.

Parlament tiež vyzval Európsku komisiu, aby podľa vzoru mechanizmu rescEU vytvorila európsku rezervu liekov strategického významu pre zdravotníctvo. Mala by tak vzniknúť akási európska pohotovostná lekáreň, ktorá by prostredníctvom mechanizmu spravodlivej distribúcie pomáhala riešiť nedostatok liekov v členských štátoch. Na uľahčenie obehu liekov medzi členskými štátmi požadujú poslanci spružnenie pravidiel týkajúcich sa formátov balenia, postupov opätovného využitia a expiračných lehôt liekov, ako aj používania veterinárnych liekov.