pondelok 21. septembra 2020

Novinka: e-tarify na nabíjanie elektrických vozidiel

Na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave sa uskutočnili stretnutie so zástupcami združenia SEVA (Slovenská asociácia pre elektromobilitu) o podpore využívania elektromobilov na Slovensku.

Združenie SEVA otvorilo diskusiu o ich návrhu na zavedenie dvoch nových e-taríf pre nabíjanie elektrických vozidiel: 1. jednozložková distribučná tarifa na VN strane a 2. špecifická distribučná tarifa na NN strane. Každá z nich má cieľ uľahčiť spotrebiteľom využívanie elektromobilov a tiež vlastníkom infraštruktúry výstavbu/prevádzku nabíjacích staníc, ako aj ich možné využitie pre ovplyvňovanie koncovej spotreby (demand side management). „Som presvedčený, že obe tarify idú v duchu podpory inteligentného využívania elektromobilov v synergii s distribučnou sústavou a napĺňajú literu novej európskej legislatívy, najmä Smernice EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou“, uviedol Patrik Križanský.

ÚRSO podporuje inovatívne riešenia v oblasti energetiky, najmä keď im predchádza širšia odborná diskusia, v tomto prípade, aj so zástupcami distribučných spoločností. Predseda ÚRSO Andrej Juris zdôraznil: „Dôležité bude, ako na iniciatívu SEVA zareagujú distribučné spoločnosti. Každopádne úrad bude návrhy SEVA analyzovať, uvidíme čo nám v tomto prípade dovoľuje platná legislatíva. ÚRSO určite podporuje rozvoj využívania elektromobilov na Slovensku, samozrejme možné zavedenie nových taríf nesmie mať negatívny dopad na ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov.“