štvrtok 14. januára 2021

Aktuálne: 6 miliónov eur pre školy

Pre školy na Slovensku vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv 6 miliónov eur.  Až  polovica  peňazí pôjde na digitalizáciu a prioritne sú určené pre prvý stupeň základných škôl. Dva milióny eur smerujú do školských jedální, 400-tisíc eur poputuje na zakúpenie kníh a podporu školských knižníc. Finančnú injekciu v objeme 500-tisíc eur dostanú tiež materské školy, a to na zakúpenie didaktických pomôcok.

Príspevok na digitálne technológie, primárne na zlepšenie podmienok pre dištančné vzdelávanie na prvom stupeni základných škôl, dostanú školy automaticky, bez žiadosti. Financie budú rozdelené podľa počtu žiakov na prvom stupni bežnej školy a podľa počtu žiakov na celej základnej špeciálnej škole. Ak má škola do 49 žiakov dostane 500 eur, do 99 žiakov je to tisíc eur, ak má do tristo žiakov je to 2 tisíc eur, ak má nad tristo žiakov je to 4 tisíc eur. Finančné prostriedky môžu školy využiť na zakúpenie digitálnych technológií, webkamery, slúchadlá, notebooky, v prípade potreby nimi môžu pokryť aj iné náklady spojené s dištančným vzdelávaním.

Financie na digitálne technológie dostanú školy automaticky, zvyšné tri investície budú zverejnené na webe ministerstva školstva a budú to jednoduché žiadosti, ktoré školy vyplnia.