štvrtok 14. januára 2021

Bankrot: V minulom roku pokles

o troch rokoch strmého rastu počet osobných bankrotov v roku 2020 medziročne klesol, a to o viac ako 30 %. Kým v roku 2019 na Slovensku zbankrotovalo 16.167 dlžníkov, čo je historicky najvyšší počet osobných bankrotov v jednom roku, v minulom roku to bolo 11.249 dlžníkov. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2020 zbankrotovalo 49.421 obyvateľov Slovenskej republiky.

Z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) bol počet osobných bankrotov v minulom roku o takmer 19 % menší aj v porovnaní s rokom 2018 s 13.848 osobnými bankrotmi. „Viac ako pandémia koronavírusu sa na takomto výraznom prepade počtu osobných bankrotov v roku 2020 podieľala zmena konkurznej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Tá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu – a to, že exekúcia musí trvať aspoň jeden rok. Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia tzv. starých exekúcií“, uviedla analytička Jana Marková. V roku 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 1 869 a najmenej v Žilinskom kraji – 956. Počet osobných bankrotov klesol v šiestich krajoch, najviac, až o 53,25 percenta, v Žilinskom kraji a o 47,87 percenta v Banskobystrickom kraji. Naopak vzrástol v dvoch krajoch – kým v Trnavskom iba o 1,86 percenta, v Bratislavskom až o 17,14 percenta. Vlani tvorili v súhrne najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (30,84 %), za nimi nasledovali tridsiatnici (25,85 %).

Zároveň v roku 2020 súdy vydali 12.325 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 91,93 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani jedno euro z dlhov. Iba 8,07 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.