streda 13. januára 2021

e-Government: Nové e-schránky

Od 11.1.2021 pribudli ďaľšie aktivované elektronické schránky pre poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. V súčasnosti je registrovaných 2.292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v odlišných oblastiach. Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť samotná obec, alebo ňou zriadená rozpočtová či príspevková organizácia, ale môže ním byť aj neverejný poskytovateľ.

e-Schránka v postavení právnickej osoby bola zriadená a je aktivovaná len pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí doposiaľ žiadnu elektronickú schránku nevyužívali, existujú však aj výnimky. Prvú tvoria poskytovatelia sociálnych služieb v postavení fyzickej osoby, ktorí si v zmysle platného zákona o e-Governmente musia požiadať o zriadenie e-schránky sami. Druhou výnimkou sú organizačné jednotky, pre ktoré musia požiadať o zriadenie e-schránky ich zriaďovatelia. Žiadosť o zriadenie e-schránky pre fyzickú osobu treba zaslať elektronicky alebo listinne s úradne overeným podpisom. Schránka bude následne zriadená do piatich pracovných dní. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) novovytvorené elektronické schránky poskytovateľov sociálnych služieb aktivovala automaticky do 10 dní od ich zriadenia, čize schránka je aktívna na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ si elektronickú schránku aktivuje sám priamo vo svojej e-schránke.

Štát bude s poskytovateľmi komunikovať len elektronicky a úradné rozhodnutia im už nebude posielať poštou. Na prístup do e-schránky však musia mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód a príslušné certifikáty. Štatutári takýchto organizácií by si preto mali overiť, či majú v Registri právnických osôb uvedené správne údaje. Ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky či ministerstvo vnútra, so žiadosťou o aktualizáciu údajov.