piatok 15. januára 2021

On-line: Podvody s COVID-19

Podvody s farmaceutickými výrobkami a vakcínami neprestávajú ani počas pandémie COVID-19. Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) upozorňuje na webové sídla v Spojenom kráľovstve ponúkajú vakcíny za úhradu on-line prevodom alebo za prístup k bankovým účtom. Ide však len o spôsob, ako získať peniaze, osobné údaje a prístupy k bankovým účtom obyvateľov.

Najčastejšie spôsoby fungovania podvodníkov:
  • občanovi príde správa do mobilného telefónu tváriaca sa, že je od oficiálnej štátnej alebo súkromnej inštitúcie zabezpečujúcej testovanie alebo vakcináciu obyvateľstva, ktorá vyzýva na okamžité zaplatenie poplatku, vyplnenie osobných a bankových údajov,
  • podvody zamerané na staršiu populáciu a zraniteľnú cieľovú skupinu – boli zaznamenané prípady podvodníkov, ktorí chodili z domu do domu a oslovovali starších ľudí s tým, aby zaplatili poplatok za vakcínu alebo za predaj neregistrovaných testov na COVID-19,
  • podvodníci vyzývajú občana telefonicky, správou alebo mailom na zadanie adresy, kontaktných údajov a čísla bankového účtu na účely odoslania testov na COVID-19 na domácu adresu (ako argument využívajú informácie, že občan prišiel do styku s nakazenou osobou).
Falošné vakcíny a rôzne zdravotnícke materiály ponúkané z nedôveryhodných webových stránok od neregistrovaných farmaceutických firiem môžu dokonca škodiť zdraviu a nemajú žiadne oficiálne validované účinky proti COVID-19. Vakcíny proti COVID-19 sa distribuujú výhradne prostredníctvom oficiálnych mechanizmov kontrolovaných štátom a ich dostupnosť zabezpečujú zdravotnícke zariadenia. V prípade akýchkoľvek pochybností je dôležité nepodľahnúť tlaku manipulácie podvodníkov, overiť si informácie a kontaktovať príslušné štátne orgány.