utorok 12. januára 2021

SR: Nové verzie KEP komponentov

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk zabezpečujúci centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy informoval o aktualizovaných komponentoch pre kvalifikovaný elektronický podpis. 

Dňa 7. januára 2021 boli na portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“ aktualizované komponenty pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) - D.Viewer Java (verzia 2.0.0.19) a D.Launcher pre operačný systém Mac OS (verzia 1.2.0.2).

D.Viewer zabezpečuje prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát. D.Launcher umožňuje používanie aplikácií v internetových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, resp. ActiveX a slúži na zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a aplikáciami pre KEP.