piatok 15. januára 2021

EU: Digitálne euro

Európska centrálna banka (ECB) ukončila verejnú konzultáciu o digitálnom eure. Nasledovať bude podrobná analýza odpovedí od 8.221 občanov, firiem a priemyselných združení z on-line dotazníka. Medzi požadovanými funkciami potenciálneho digitálneho eura sa pri prvotnej analýze umiestnila na prvom mieste ochrana platieb (41 %), nasledujú bezpečnosť (17 %) a celoeurópsky dosah (10 %).

Pracovná skupina Eurosystému, ktorá združuje odborníkov z ECB a 19 národných centrálnych bánk eurozóny, identifikovala možné scenáre, ktoré by si vyžadovali vydanie digitálneho eura: zvýšený dopyt po elektronických platbách v eurozóne, ktorý by si vyžadoval európske bezrizikové digitálne platobné prostriedky, výrazný pokles používania hotovosti ako platobného prostriedku v eurozóne, spustenie globálnych súkromných platieb, ktoré by mohli vzbudiť obavy v oblasti regulácie a predstavovať riziká pre finančnú stabilitu a ochranu spotrebiteľa a rozsiahle zavádzanie digitálnych mien centrálnych bánk vydaných inými centrálnymi bankami.

Digitálne euro by bolo elektronickou formou peňazí centrálnej banky prístupnou všetkým občanom a firmám - ako bankovky, ale v digitálnej forme - na uskutočňovanie denných platieb. Dopĺňal by hotovosť, nie ju nahrádzal. Dgitálne euro by tak malo kombinovať účinnosť digitálneho platobného nástroja s bezpečnosťou peňazí centrálnej banky. Ochrana súkromia by bola kľúčovou prioritou, aby digitálne euro mohlo pomôcť udržať dôveru v platby v digitálnom veku.