pondelok 11. januára 2021

COVID-19: Nová výnimka na ubytovanie

Od pondelka 11. januára 2020 začala platiť​ nová výnimka na ubytovanie pre cestujúcich za prácou či do zdravotníckeho zariadenia. Úrad verejného zdravotníctva schválil výnimku na ubytovanie pre pracujúcich, dovolené bude aj karanténne ubytovanie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojom webe uvádza, že od pondelka 11. januára t. r. sa na Slovenskú povoľujú služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia, a to za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.

Návrhom na prijatie výnimky ministerstvo dopravy a výstavby reaguje na potreby ľudí. Zmena má pomôcť pracujúcim, ktorí pri nevyhnutných cestách za prácou budú mať možnosť ubytovať sa, napríklad rušňovodičom, sprievodcom vo vlaku, vodičom nákladnej dopravy ale aj stavbárom, ktorí pracujú v inom meste ako bývajú. Zároveň však boli vyzvaní, aby boli opatrní, správali sa zodpovedne a dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia.