utorok 27. júla 2021

EU: Voda na kúpanie

Plánujete navštíviť obľúbenú pláž a zaujímate sa o jej kvalitu vody? Európa má veľkú rozmanitosť krásnych pláží a kúpalísk a každý rok milióny Európanov trávia víkendy na svojich miestnych plážach alebo prázdniny ochladením pri vode.

S cieľom umožniť Európanom rozhodnúť sa o tom, kam sa vydať, aby ste si čo najlepšie užili európske miesta na kúpanie vo vnútrozemí aj na pobreží, pripravila Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie Európskej komisie výročné hodnotiace brífingy. Na briefingu sa hodnotí kvalita vody na kúpanie vo všetkých 28 členských štátoch EÚ ako aj v Albánsku a Švajčiarsku za sezónu 2020, a poskytuje sa tak údaj o oblastiach, v ktorých sa očakáva, že kvalita kúpania bude tento rok dobrá.

Až 93% vodných plôch v Európskej únii (EÚ) určených na kúpanie spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody. A až 83 % lokalít na kúpanie má vynikajúcu kvalitu vody. Najviac vodných plôch na kúpanie s vynikajúcu kvalitou vody - viac ako 95% - majú na Malte, Cypre, v Chorvátsku, Grécku a Rakúsku. Podrobnosti o všetkých vodách určených na kúpanie v členských štátoch pre sezónu 2020 nájdete v národných správach o vode určenej na kúpanie na webstránke EEA. Každá správa obsahuje podrobnosti o monitorovaní vody určenej na kúpanie v konkrétnej krajine a hodnotenie výsledkov do roku 2020 a trendu v kvalite vody určenej na kúpanie.