pondelok 26. júla 2021

SR: Najvyššie príjmy za frekvencie

Príjmy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v roku 2020 dosiahli 74,23 mil. eur. Najvyšší podiel mali prímy z úhrad za právo používať frekvencie vo výške 72,85 mil. eur, z toho 57,665 mil. boli jednorazové úhrady, resp. prvá splátka úhrady, ktorú zaplatili mobilní operátori po výberovom konaní za pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. 

Príjmy z úhrad podľa všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb boli vo výške 807,79 tis. eur a z úhrad za právo používať čísla 487,07 tisíc eur. Výdavky úradu bez prostriedkov Európskej únie boli na úrovni 7,699 mil. eur.

Frekvencie majú pridelené okrem mobilných operátorov aj ďalší telekomunikační operátori, ďalej napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky a i. Všetci z nich platia každoročne opakované úhrady za právo používať frekvencie.