streda 28. júla 2021

Zálohovanie: Častejšie v SaaS

Z dopytovania, ktoré vykonal Acronis na stretnutí s českými a slovenskými partnermi vyplynulo, že všetci oslovení predajcovia svojim zákazníkom odporúčajú zálohovať minimálne každý deň, ale radšej častejšie, a tiež registrujú stále väčší záujem o presun zálohovania do modelu SaaS (Software as a Service).

Počas posledných dvoch rokov muselo veľa organizácií posilniť svoju IT infraštruktúru a spoliehať sa viac na on-line procesy. To využívajú kybernetickí útočníci, ktorí častejšie napádajú kritickú infraštruktúru a dáta, pričom môžu spôsobiť oveľa väčšie škody než kedykoľvek predtým. Organizácie sa snažia chrániť pred zero-day a iným zákernými útokmi nielen častejším zálohovaním, ale tiež sofistikovanejšou kybernetickou ochranou, ktorá integruje antimalvér, ochranu koncových zariadení, skenovanie zraniteľností a ochranu elektronickej pošty.

Najzaujímavejšie údaje z prieskumu:
  • 27 % predajcov odporúča kontinuálne zálohovanie, 5 % každú hodinu a 68 % každý deň. Menej časté zálohovanie neodporúča žiadny partner.
  • 65 % partnerov uviedlo, že ich zákazníci najviac presúvajú do SaaS služieb práve zálohovanie.
  • Investície do kybernetickej bezpečnosti všeobecne rastú – za posledných 12 mesiacov vzrástli podľa 77 % partnerov, podľa ďalších 9 % partnerov dokonca výrazne. Podľa 14 % zostali rovnaké.