štvrtok 29. júla 2021

Práca: Riziká osobných zariadení

S rozvojom práce na diaľku sa zvyšujú aj riziká častejšej práce s osobnými, BYOD (Bring Your Own Device) zariadeniami. Poskytovatelia služieb MSP preto potrebujú komplexné nástroje typu N-able RMM obsahujúce funkcie na ochranu pred hrozbami využívania osobných zariadení na prácu.

Podľa prieskumu spoločnosti Dell je 61 % mladých pracovníkov (generácie Y) presvedčených, že ich osobné nástroje sú lepšie než tie pracovné, navyše 60 % všetkých pracovníkov používa na prácu svoj inteligentný telefón. Vystavujú sa tak týmto možným hrozbám:
1. Krádež dát – používatelia sú pri osobných aktivitách menej opatrní, čo môže zapríčiniť neoprávnený prístup k firemným dátam.
2. Malvér – pri sťahovaní používatelia nerozlišujú medzi osobnými (napr. hry) či firemnými súbormi, čo môže viesť k napadnutiu firemnej siete.
3. Právne problémy – kybernetický útok môže priniesť právne dôsledky a stratu reputácie nielen pre koncového zákazníka, ale tiež pre MSP poskytovateľov.
4. Stratené či ukradnuté zariadenie – nie je výnimkou, že používatelia v poznámkach na svojich osobných zariadeniach uchovávajú heslá do firemných systémov.
5. Nedostatočná správa zariadení – podobne riziková situácia nastáva, keď pracovník odíde do inej firmy a zostanú mu prístupy do systémov predchádzajúceho zamestnávateľa.
6. Chýbajúce školenia – ak používateľ nemá povedomie o firemnej bezpečnostnej politike, nemôže na prácu správne používať ani vlastné mobilné zariadenie.
7. Tieňové IT – veľa používateľov využíva verejné cloudové služby (Google, Dropbox) mimo chránenej firemnej IT infraštruktúry a vystavujú tým firemné siete hrozbám.

Kľúčové funkcie MSP riešení na elimináciu týchto rizík sú schopnosť zamknúť mobilné zariadenie na diaľku, vymazať jeho obsah a zmazať heslá z centrálnej konzoly riešení na vzdialenú správu. Riešenie N- able RMM vďaka kombinácii správy osobných zariadení, cloudového antivírusu, ochrany koncových bodov a vzdialeného prístupu umožňuje správu kompletného portfólia mobilných zariadení vrátane automatizovanej údržby.