utorok 27. júla 2021

SR: Koľko platíme za hobby

Viac než polovica Slovákov (51 %) utratí mesačne za zábavu približne desatinu svojho rodinného rozpočtu. Ďalších 31 % domácností vynaloží na svoje koníčky 10 až 30 % príjmov. Najviac peňazí vydajú Slováci za cestovanie a víkendové výlety, najmenej za kultúrne podujatia. 

Prieskum výdavkov slovenských domácností na zábavu a koníčky uskutočnila spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Menšiu časť príjmov vydávajú za zábavu ženy, muži investujú do svojich koníčkov výrazne viac. Približne každá šiesta slovenská domácnosť (17 %) uvádza, že za zábavu a koníčky neutratí vôbec nič. Za zábavu míňajú svoje finančné prostriedky nielen študenti, ale aj Slováci v produktívnom veku a tieto výdavky začínajú klesať až u ľudí starších než 55 rokov. Do koníčkov a nových zážitkov investujú najmä vzdelanejší ľudia, ktorí bývajú vo väčších mestách a majú viacčlenné rodiny. „Z nášho prieskumu vyplýva, že Slováci síce radi utrácajú za zábavu a ďalšie voľnočasové aktivity, zároveň však výdavky na tieto účely klesajú s ich osobným či rodinným príjmom. To zodpovedá aj ďalším záverom nášho prieskumu, podľa ktorých si Slováci napríklad len veľmi zriedka požičiavajú peniaze na dovolenku. Pokiaľ ide o socioekonomické postavenie respondentov, najviac vydajú na svoje záujmy a zábavu tí, ktorí pracujú v oblastiach informačných technológií a finančných služieb“, uviedla Jaroslava Palendalová.

Najväčšiu časť peňazí (takmer 27 %) za zábavu minú Slováci za cestovanie a výlety, pričom je medzi nimi vysoký podiel štvorčlenných a viacčlenných domácností. Pätinu (20 %) výdavkov predstavujú návštevy reštaurácií a posedenia s priateľmi. Takmer rovnaký podiel investícií do koníčkov smerujú slovenské domácnosti do športu a záhradkárčenia: do športu ide takmer 13 percent celkových výdavkov na zábavu a záujmy a do záhradkárčenia 14 percent. Najmenej, len necelých 5 % výdavkov v tejto oblasti, utratia Slováci za kultúru – teda návštevy koncertov, divadiel, kín, výstav a ďalších kultúrnych podujatí. Najväčšiu časť svojho rozpočtu na zábavu vynaložia za cestovanie ľudia vo veku 25 až 34 rokov, reštaurácie a posedenia s priateľmi vyhľadávajú najmä študenti vo veku 18 až 24 rokov a záhradkárčeniu sa venujú predovšetkým ľudia v dôchodkovom veku. „Veľká obľuba cestovania a návštev reštaurácií je medzi Slovákmi dlhodobá, čo potvrdzuje aj porovnanie s naším prieskumom medzi mladými ľuďmi z roku 2019. Z prieskumu však žiaľ vyplýva aj to, že medzi respondentmi, ktorí na svoje záľuby vynaložia 10 % – 30 % príjmov, je takmer každý piaty bez úspor (18 %) a má v súčasnosti dlhy po splatnosti (21 %)“, dodala Jaroslava Palendalová.