piatok 26. augusta 2022

Aktuálne: VRP 2 s novinkami

Aplikácia VRP 2 prešla od jej spustenia 1. júla 2022 viacerými aktualizáciami. Najnovšie pribudol formát PDF pre 80/58mm tlačiarne ako aj možnosť filtrácie pokladničných dokladov od roku 2015. Finančná správa bude naďalej pokračovať v zdokonaľovaní jej funkcií.

Druhý mesiac je podnikateľským subjektom na Slovensku dostupná bezplatná aplikácia finančnej správy VRP 2 na evidenciu tržieb. Cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Nová aplikácia má funkciu zaokrúhľovania, ktorou nedisponuje doterajšia aplikácia Pokladnica. V platnosti však zatiaľ zostávajú obidve. Finančná správa vyzýva používateľov, aby postupne prešli na VRP 2. Okrem už uvedených zmien bolo ďalej upravené duplicitné vytváranie faktúr a nastavená minimálna hodnota faktúry či paragónu na 0,01 eur. Pri evidencii paragónu je už možné zadať číslo s viac ako troma číslicami.

Finančná správa sa zaoberá podnetmi používateľov a pracuje na zdokonalení VRP 2. V riešení je podpora POS terminálov aj rozšírenie cenovo dostupných mobilných tlačiarní. Momentálne je podporovaných sedem - Star S220i, Star SM-T300i, Zonerich AB-330M, Bixolon SPP-R200II, Bixolon SPP-R200III, Cashino PTP-II a POS-5805DD (ZJiang/ExVan). V prípade problémov s tlačou na tlačiarňach, ktoré nie sú uvedené, sa odporúča kontaktovať predajcu obstaraného tlačového riešenia. Úpravu riešenia musí totiž urobiť on, prípadne je možné prejsť na iné fungujúce tlačové riešenie pre VRP 2.