pondelok 22. augusta 2022

Upozorňujeme: Požiare automobilov

V horúcom počasí môžu byť príčinou požiaru aj automobily, v ktorých sa za hodinu na slnku môže volant zohriať aj na viac než 50 °C a prístrojová doska dokonca až na 70 °C. Vozidlo môže začať horieť aj pre poruchy palivového alebo elektrického systému. Majitelia áut, ktorí podceňujú pravidelný servis, sa teda okrem hrozieb v bezpečnosti cestnej premávky vystavujú aj vyššiemu riziku porúch, ktoré môžu spôsobiť požiar, a to nielen v horúcom lete.

K vznieteniu automobilu nedochádza len v dôsledku nehody. Jednou z najčastejších príčin býva únik paliva z palivového systému. Dôvodov aj miest, kadiaľ môže palivo unikať, je veľa. Moderné vozidlá sú navyše stále viac prešpikované elektronikou, ktorá je čím ďalej tým zložitejšia a ktorej systémy sú vedené cez celé vozidlo, teda od motora cez palubnú dosku, dvere a podlahu až po batožinový priestor. Aj nepatrné poruchy potom môžu spôsobiť iskrenie, pre ktoré môže začať horieť unikajúce palivo alebo jeho výpary. Následný požiar potom v aute postupuje veľmi rýchlo. Dôvodom požiaru vozidla môže byť aj prehriaty motor. Ak sa tak stane, môže sa chladiaca kvapalina alebo olej pri úniku do motorového priestoru dostať do kontaktu s rozpálenými časťami vozidla, akým je napríklad výfukové potrubie, kde môže dôjsť k ich vznieteniu.

Letné horúčavy „rozpália“ tiež interiér auta Automobil môže byť vo všeobecnosti pri súčasných teplotách významným požiarnym rizikom. Pri vonkajšej teplote 35 stupňov Celzia sa počas jednej hodiny môže interiér vozidla zaparkovaného na slnku vyhriať až na 47 stupňov. Niektoré prvky interiéru môžu dosiahnuť aj ďaleko vyššie teploty – napríklad sedadlá až 51, volant 53 a palubná doska až 69 °C. Potom môže dôjsť aj k výbuchu alebo aj samovznieteniu rôznych predmetov vo vozidle, ako je napríklad cigaretový zapaľovač či náplň do osviežovača vzduchu.