utorok 23. augusta 2022

Radíme: Zálohovanie na Slovensku

Na sociálnych sieťach sa objavujú otázky k fungovaniu zálohového systému na PET fľaše a plechovky na Slovensku. Vybrali sme odpovede na tie, ktoré sa objavujú najčastejšie a ktoré by Vás mohli tiež zaujímať.

PREČO NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ DO ZÁLOHOMATU POKRČENÉ FĽAŠE A PLECHOVKY? Čip v zálohomate obsahuje databázu nápojových obalov registrovaných v zálohovom systéme aj s ich parametrami vrátane tvaru a váhy. Ak nezistí zhodu s niektorým zo vzorov, fľašu či plechovku neakceptuje. Príčinou môže byť aj zmena tvaru pokrčením plechovky či stlačením fľaše, čomu sa treba vyhnúť.

JE POTREBNÉ PRED VRÁTENÍM FĽAŠE A PLECHOVKY UMYŤ? Plastové fľaše a plechovky zaradené do zálohového systému netreba pred odovzdaním umývať, ak v nich nebol iný ako pôvodný obsah.

AKÉ TYPY FLIAŠ MÔŽEME ZÁLOHOVAŤ? Do zálohového systému na Slovensku sú zaradené všetky typy jednorazových plastových fliaš a plechoviek s objemom od 0,1 do 3 litrov vrátane, v ktorých sa predávajú nealkoholické nápoje s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov, oleja, octu a alkoholu nad 15 %. Obchodníci zapojení do zálohového systému sú povinní od zákazníka takéto nápojové obaly (označené známym symbolom „Z“ medzi dvomi šípkami) odobrať a vyplatiť mu záloh 15 centov za každý kus.

AKO SI MÔŽEM UPLATNIŤ ZÁLOH? NÁKUPOM ALEBO PREPLATENÍM? KDE MI LÍSTOK PREPLATIA? Záloh vo výške 15 centov krát počet vrátených plastových fliaš a plechoviek majú predajne nad 300 m2 zákazníkovi umožniť uplatniť obidvomi spôsobmi – jeho zohľadnením a odpočítaním pri platení za nákup alebo vyplatením v hotovosti. Predajne menšie ako 300 m2 nie sú povinné záloh preplatiť v hotovosti.

KEĎ PRÍDEM DO OBCHODU A ZÁLOHOMAT NEFUNGUJE, ČO MÁM ROBIŤ? V prípade, že zálohomat odmieta odobrať plastové fľaše alebo plechovky aj napriek tomu, že spĺňajú všetky požiadavky (majú označenie „Z“ a čitateľný čiarový kód, sú prázdne a nestlačené), treba na to upozorniť personál predajne a ten by mal situáciu začať okamžite riešiť. Ak sa ukáže, že zálohomat má poruchu, ktorú pracovníci predajne nevedia rýchlo odstrániť (a musia sa napríklad obrátiť na servis dodávateľa), ponúknu vám náhradné riešenie, napríklad dostupné odberné miesta v okolí.