streda 24. augusta 2022

EU: Nové predpisy

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom treťom prejave o stave únie načrtne 14. septembra 2022 v Štrasburgu hlavné priority a výzvy na nasledujúcich 12 mesiacov. Poslanci Európskeho parlamentu zároveň zhodnotia jej prácu za uplynulý rok a na jeseň pripravujú tiež nové právne predpisy, okrem iného v oblasti energetickej bezpečnosti, rodovej rovnosti a umelej inteligencie.

Rovnosť medzi ženami a mužmi na pracovisku: Očakáva sa, že parlament odsúhlasí návrh zákona na zvýšenie parity v správnych radách veľkých spoločností. Takzvaná smernica "Ženy v správnych radách" zavedie transparentné postupy prijímania zamestnancov v spoločnostiach tak, aby najmenej 40 % nevýkonných riadiacich funkcií alebo 33 % všetkých riadiacich funkcií bolo obsadených nedostatočne zastúpeným pohlavím. Poslanci začnú rokovať s Radou aj o smernici o transparentnosti odmeňovania, ktorá by zaviazala niektoré spoločnosti zverejňovať platy mužov a žien na rovnakej pozícii a v rovnakej funkcii, čo by uľahčilo porovnávanie platov a odhalenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Minimálne mzdy: Prvé právne predpisy EÚ o primeraných minimálnych mzdách má parlament prijať už v septembri. Vyžaduje sa v nich, aby krajiny EÚ zabezpečili, že ich národná zákonná minimálna mzda umožní dôstojnú životnú úroveň. Poslanci EP očakávajú, že pravidlá povedú k rastu reálnych miezd a pomôžu znížiť chudobu pracujúcich a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Energetika: Energetická bezpečnosť sa stala kľúčovým problémom po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá viedla k prudkému nárastu cien ropy a plynu v Európe a vo svete. Očakáva sa, že parlament bude hlasovať o opatreniach na zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív a zvýšenie výroby ekologickej energie vrátane nových pravidiel pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť.

Kryptomeny: Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o právnom rámci pre kryptomeny v EÚ. Pravidlá, na ktorých sa parlament a Rada dohodli v júni, zahŕňajú opatrenia proti manipulácii s trhom a proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným trestným činnostiam. Ich cieľom je tiež lepšie informovať spotrebiteľov o rizikách, nákladoch a poplatkoch súvisiacich s kryptoaktívami vrátane kryptomien a nefinancovateľných tokenov (NFT).

Spoločná nabíjačka: Parlament má schváliť pravidlá, ktorými sa zavádza jednotná nabíjačka pre elektronické zariadenia, akými sú mobilné telefóny, tablety a slúchadlá. Do jesene 2024 sa USB typu C stane jednotnou nabíjačkou v EÚ bez ohľadu na výrobcu. Táto zmena zníži množstvo elektronického odpadu a uľahčí život spotrebiteľom.

Umelá inteligencia: Parlament bude hlasovať aj o nových pravidlách používania umelej inteligencie. Takzvaný zákon o umelej inteligencii by mal uvoľniť potenciál umelej inteligencie v oblastiach ako zdravie, životné prostredie a klimatické zmeny. Poslanci chcú, aby EÚ prevzala vedúcu úlohu v tejto oblasti a stanovila jasné normy, ktoré odrážajú hodnoty EÚ a zabezpečujú ochranu základných práv.

Pracovníci platforiem: Poslanci EP pokročia v práci na smernici, ktorá má zlepšiť práva pracovníkov digitálnych platforiem, akými sú Uber a Deliveroo. Cieľom navrhovaných pravidiel je zabezpečiť, aby sa týmto pracovníkom udelil zamestnanecký status zodpovedajúci ich pracovným podmienkam. Odhaduje sa, že deväť z desiatich platforiem v EÚ v súčasnosti klasifikuje ľudí pracujúcich prostredníctvom nich ako samostatne zárobkovo činné osoby. Z 28 miliónov ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem môže byť v súčasnosti nesprávne klasifikovaných 5,5 milióna. V dôsledku toho sú niektorým ľuďom pracujúcim prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem upierané pracovné a sociálne práva, ktoré by vyplývali zo statusu zamestnanca.