streda 28. septembra 2022

EU: Jednotný trh

Európska komisia uverejnila správu o vykonávaní smernice o transparentnosti jednotného trhu (STMD), podľa ktorej sa členské štáty stávajú transparentnejšími pri prijímaní vnútroštátnych technických predpisov pre produkty a služby informačnej spoločnosti. Zintenzívnili aj spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou pri riešení potenciálnych výziev, ktoré z nich vyplývajú, s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu.

Podľa správy o vykonávaní smernice o transparentnosti jednotného trhu, ktorá sa vzťahuje na obdobie rokov 2016 – 2020, členské štáty počas tohto obdobia oznámili celkovo 3.500 vnútroštátnych návrhov nariadení týkajúcich sa technických produktov a IT služieb. Najvyšší podiel z nich sa týkal odvetvia stavebníctva, po ktorom nasledovali pravidlá týkajúce sa poľnohospodárskych produktov, rybolovu, akvakultúry a iných potravín. V správe sa zároveň konštatuje, že členské štáty majú čoraz väčší záujem o preskúmanie takýchto návrhov pravidiel, pričom zaznamenali takmer štvornásobný nárast názorov členských štátov na oznámenia iných členských štátov medzi rokmi 2016 a 2020.

Komisia zároveň zorganizovala aj stretnutie pracovnej skupiny na presadzovanie jednotného trhu. Predstavilo niekoľko osvedčených postupov členských štátov, ktoré zjednodušujú administratívne požiadavky pre poskytovateľov cezhraničných služieb, napríklad využívanie moderných elektronických nástrojov na výmenu dokumentov a zníženie administratívnej záťaže pre podniky. Členské štáty sa dohodli, že preskúmajú rôzne osvedčené postupy a zistia, ktoré by pre nich mohli fungovať. Pracovná skupina stručne informovala aj o výsledkoch súčasných projektov, akými sú predbežné kontroly a požiadavky na dokumenty na uznávanie odbornej kvalifikácie a povolenia na nasadenie obnoviteľnej energie.