utorok 27. septembra 2022

EU: Inovačná výkonnosť

Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií za rok 2022 vyplýva, že inovačná výkonnosť Európskej únie (EÚ) od roku 2015 narástla o približne 10 %. V porovnaní s rokom 2021 sa celková výkonnosť zlepšila v 19 členských štátoch a v ôsmich sa koncentruje. V porovnaní s priemerom EÚ majú svetoví konkurenti ako Austrália, Kanada, Kórejská republika a Spojené štáty, naďalej výkonnostný rozdiel. EÚ sa však od roku 2021 darí rozdielu oproti týmto krajinám vyrovnať a medzičasom predbehlo Japonsko.

Správa sa týka členských štátov EÚ a niekoľkých ďalších krajín v Európe a na svete. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tohtoročné vydanie zahŕňa tri nové krajiny: Albánsko, Čile a Mexiko. Na základe počtu bodov sa členské štáty delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri (výkonnosť presahuje 125 % priemeru EÚ), silní inovátori (100 % až 125 % priemer EÚ), mierni inovátori (70 % až 100 % priemer EÚ) a začínajúci inovátori (menej než 70 % priemeru EÚ). Najlepšie výsledky v EÚ stále Švédsko. Ďalšími lídrami sú Belgicko, Dánsko, Holandsko a Fínsko. V porovnaní s minulým rokom postúpili do inej výkonnostnej skupiny tri krajiny. Holandsko dosiahlo priečku lídra inovácií, Cyprus priečku silného inovátora a Estónsko mierneho inovátora, konkrétne:
  • Nemecko, Írsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko a Rakúsko sú silní inovátori s výkonnosťou presahujúcou priemer EÚ.
  • Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Litva, Malta, Portugalsko a Slovinsko sú miernymi inovátormi.
  • Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sú začínajúcimi inovátormi.
Rovnako ako v predchádzajúcich verziách európskeho prehľadu výsledkov inovácie sa v snahe vychádzať z najaktuálnejších údajov pri viacerých ukazovateľoch použili predbežné údaje. Zloženie výkonnostných skupín by sa mohlo zmeniť, keby boli pri výpočtoch dostupné konečné údaje, a to najmä v prípade krajín s hodnotami blízko prahov výkonnostných skupín. Rozdiely v inováciách v EÚ pretrvávajú. Pre výkonnostné skupiny je typické, že sa sústreďujú v jednej zemepisnej oblasti – inovační lídri a silní inovátori sú krajiny v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a začínajúcich inovátorov sú krajiny v južnej a vo východnej Európe. Komisia prijala v júli 2022 nový európsky inovačný program, ktorý má za cieľ preklenúť rozdiely v inovácii v EÚ a urobiť z Európy svetového lídra inovácie.