pondelok 26. septembra 2022

EU: Prvé ekologické ocenenia

Európska komisia zverejnila mená ôsmich víťazov, ktorí získali prvé ekologické ocenenie EÚ v histórii. Sú medzi nimi poľnohospodári, ale i zástupcovia sektoru reštaurácií. Ocenenia poputujú do Belgicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Švédska a Talianska. Ich nositelia predstavujú rast a inovácie odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby a hodnotového reťazca a jeho príspevok k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na klímu a životné prostredie.

Keďže predpokladom stimulácie ekologickej výroby je rastúci dopyt spotrebiteľov po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby, Komisia sa snaží propagovať vlastnosti a prínosy ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ekologické ocenenia EÚ sú ocenením rôznych aktérov z celého ekologického hodnotového reťazca, ktorí vyvinuli inovačný, udržateľný a podnetný projekt, ktorého výsledkom je skutočná pridaná hodnota pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu. Spoločne ich organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov a organizácie COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe za účasti Európskeho parlamentu a Rady v porote pre udeľovanie ocenení.

Udelilo sa osem ocenení:
  1. Ocenenie najlepšia ekologická poľnohospodárka dostala Nazaret Mateos Álvarez zo Španielska. Pani Mateos Álvarez prevádzkuje ekologickú výrobnú prevádzku húb na severe Španielska. Vyvinula jedinečnú metódu pestovania, vďaka ktorej možno dosiahnuť maximálnu kvalitu pri minimálnych vstupoch a výrazne nižšej spotrebe vody.
  2. Ocenenie najlepší ekologický poľnohospodár bolo udelené Davidovi Pejićovi z Chorvátska. Pán Pejić prevádzkuje najstaršiu ekologickú farmu neďaleko Záhrebu v Chorvátsku. Pestuje na nej viac ako 60 rôznych plodín. Farma sa zapája do rôznych vzdelávacích a poradenských činností a jej súčasťou je aj pekáreň a reštaurácia.
  3. Ocenenie najlepší ekologický región poputuje do francúzskeho regiónu Occitanie. Ekologická poľnohospodárska výroba je pre rozvoj regiónu Occitanie na juhu Francúzska prioritou. V súčasnosti sa ekologické poľnohospodárstvo rozprestiera na 19 % celkovej poľnohospodárskej pôdy a zahŕňa tak 608 285 hektárov a 13 265 poľnohospodárskych podnikov. Cieľom tohto regiónu je dosiahnuť, aby do roku 2030 ekologické poľnohospodárstvo pokrývalo 30 % jeho celkovej poľnohospodárskej pôdy. Uplatňuje sa tu komplexný prístup, ktorého súčasťou je inkluzívne regionálne riadenie a úplný hodnotový reťazec od výroby až po spotrebu.
  4. Ocenenie najlepšie ekologické mesto sa udelilo rakúskemu mestu Seeham. Seeham je mesto na severozápade Rakúska, ktoré je členom organizácie Organic Cities Network Europe (sieť ekologických miest v Európe). Vo verejných kantínach, v škôlkach a školách sa varia a ponúkajú iba stopercentné biopotraviny. Vďaka intenzívnej spolupráci s infraštruktúrou cestovného ruchu sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby dostávajú aj do gastronómie a hotelov.
  5. V kategórii najlepší ekologický eko-obvod dostal ocenenie taliansky obvod Associazione Bio-Distretto Cilento . Ekologický obvod Cilento investuje do udržateľnej a miestnej výroby potravín, ktorá je prepojená s iniciatívami v oblasti cestovného ruchu, ako sú biologické pláže a biologické turistické trasy. Tento trend je prínosný pre vytváranie pracovných miest, sociálnu súdržnosť a revitalizáciu oblasti.
  6. Najlepším ekologickým malým a stredným podnikom sa stáva podnik Goodvenience.bio v Nemecku. Má desať zamestnancov a vyznačuje sa domácou výrobou organických bujónov, polievok, omáčok, korenín a olejov. Kladie veľký dôraz na udržateľnú, obehovú a inovačnú výrobu a podporuje zdravé stravovanie prostredníctvom blogu venovaného receptom a videí o varení.
  7. Titul najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby si vybojoval podnik La ferme à l'arbre de Liège v Belgicku. V tomto maloobjemovom supermarkete, ktorý sa nachádza na farme, sa od roku 1978 predávajú výrobky ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako je mäso a múka, z celého regiónu. S výrazným zameraním na udržateľnú a obehovú výrobu podnik využíva aj zelenú energiu, vyhýba sa obalovým materiálom a obmedzuje emisie z dopravy tým, že sa sústredí na miestne obstarávanie.
  8. Ocenenie najlepšia ekologická reštaurácia bolo udelené reštaurácii Lilla Bjers vo Švédsku. Podnik združuje reštauráciu a ekologickú farmu na ostrove Gotland v Baltskom mori a funguje na princípe „od semienka na stôl“. Na farme sa pestuje 300 rôznych plodín. Zachováva sa tu biodiverzita a nepoužívajú sa fosílne palivá. Reštaurácia sa stala centrom odbornej prípravy pre mladých ekologických poľnohospodárov a šéfkuchárov.