pondelok 13. februára 2017

Galileo: Pomáha zlepšovať linku 112

Spustenie prvých služieb navigačného systému Galileo a uvedenie prvých Galileo smartfónov na trh sú dôkazom, že údaje získané z vesmírnych technológií majú nesmierny vplyv na každodenný život občanov EÚ.

V sobotu 11. februára sme si pripomenuli Deň jednotného európskeho čísla tiesňového volania. Volanie na linku 112 je v rámci celej EÚ  zadarmo, a to vďaka európskej legislatíve z roku 1991. Tento rok
zároveň prináša niektoré zlepšenia vďaka európskemu navigačnému systému Galileo, ktorý je schopný lokalizovať volajúceho s  oveľa väčšiu presnosťou.

Až približne 300 tisíc volajúcich ročne nie je schopných presne určiť  alebo popísať polohu, kde sa práve nachádza z dôvodu zlého zdravotného stavu, neznalosti okolia alebo zo stresu. EÚ preto
finančne podporila projekt HELP 112, ktorý testoval používanie  globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) v snahe zlepšiť  lokalizovanie volajúceho v Litve, Taliansku, Rakúsku a častiach
Spojeného kráľovstva, čo nedávno prispelo k záchrane mnohých životov.