utorok 14. februára 2017

Valentín: Používatelia,,Macov" najväčší romantici
Používatelia Mac zariadení sú vo veciach lásky otvorenejší. S obľubou ich využívajú na zoznámenie sa, zorganizovanie rande či vyhľadávanie sexuálnych partnerov. Rovnako sú náchylnejší podeliť sa na sociálnych sieťach o svoje skúsenosti a zážitky z ľúbostného života. Skrýva sa za ich túžbou po romantickom dobrodružstve väčšia obrazovka?

Každý vzťah začína zoznámením. A práve v tomto úvodnom momente sú podľa preskumu Kaspersky Lab majitelia Mac počítačov nepochybne lídrami spomedzi používateľov ostatných zariadení. Až 14% z nich využíva sociálne siete na zorganizovanie rande s nádejou na začiatok vzťahu, pričom 11% si prostredníctvom nich hľadá sexuálnych partnerov. To je dvojnásobne viac ako je priemer u všetkých ostatných respondentov (8% a 5%). Preto neprekvapí, že práve fanúšikovia Macov patria k tým, ktorí nemajú problém odhaliť svoj súčasný stav čo sa týka vzťahu (83% vs. 63%) a ich sexuálnu orientáciu (70% vs. 44%) na sociálnych sieťach. Platí to aj v prípade zdieľania informácií o ich romantických aktivitách - až tretina (31%) z nich nemá problém podeliť sa na sociálnych sieťach o ich zážitky, skúsenosti či poznatky vo veciach lásky. Používatelia ostatných zariadení s tým majú oveľa väčší problém - v prieskume sa k týmto aktivitám priznalo len necelých 16% v priemere.

Do akej miery však ovplyvňujú sociálne siete tých, ktorí majú v reálnom živote existujúce vzťahy (partnerov)? Takmer polovica všetkých respondentov (46%) sa zhodla v tom, že ich vzťah sa vďaka sociálnym sieťam zlepšil. Používatelia Macov patria k tým najšťastnejším aj v tomto ohľade (68%). Je to spôsobené možno aj tým, že práve oni s obľubou využívajú na komunikáciu s milovaným partnerom práve sociálne siete (45%), pričom u ostatných respondentov to bolo v priemere len 36%.