štvrtok 16. februára 2017

Upozorňujeme: Nebezpečné svietidlá
Slovenská obchodná inšpekcia upozornila na výrobky, ktoré môžu ohroziť zdravie používateľov.

Červeno - čierna stolná lampa, typ S-1204 z Číny s vypínačom na spodnej časti obsahuje 1 ks úspornej žiarovky KONOC(R). Nevyhovujúci prierez vodičov a materiál, z ktorého je vyrobená, nie je odolný voči úderu a hrozí tak prístup k živým častiam svietidla s potenciálnym nebezpečenstvom elektrického šoku. Tento výrobok je zákazaný a ak ste si ho už zakúpili, máte pri vrátení právo na vrátenie kúpnej ceny. Vo vlastnom záujme by ste ho mali prestať používať.

Nebezpečnými sú aj svietidilá Philips, konkrétne Fair Hue (40339/31/P7, 40340/31/P7), Being Hue (32610/48/P7, 32610/30/P7 a 32610/31/P7) a Still Hue (32613/48/P7, 32613/30/P7, 32613/31/P7). V niektorých prípadoch bolo zistené, že ich časti sa uvoľňujú alebo odlamujú. Svietidiel vyrobených po 07.11.2016 a iných svietidiel typu Philips Hue sa tieto problémy netýkajú. Ak ale vlastníte niektorý z výrobkov s uvedeným typovým číslom, mali by ste kontaktovať bezplatné telefonické centrum Philips Slovakia. Číslo výrobku je uvedené na striebornom štítku na zadnej strane tela svietidla. Podrobné inštrukcie sú dostupné na: http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Slovakia/ODLI20170125_001-UPD-sk_SK-instrukcie-SK.pdf.