štvrtok 16. februára 2017

Roboty a umelá inteligencia
Európska únia potrebuje pravidlá pre rýchlo sa rozvíjajúci sektor robotiky. Podľa Medzinárodnej federácie pre robotiku (IFR) predstavoval priemerný nárast predaja robotov v období rokov 2010 až 2014 približne 17 % ročne, pričom len v roku 2014 sa zvýšil o 29 %.

Parlament vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh legislatívnych pravidiel pre sektory robotiky a umelej inteligencie, ktoré by umožnili plne rozvinúť ich hospodársky potenciál a zároveň zabezpečili primeranú úroveň bezpečnosti. Legislatívna úprava má tiež zadefinovať pravidlá zodpovednosti za škody, napríklad pri nehodách spôsobených automobilmi bez vodiča. Poslanci v tejto súvislosti požadujú zavedenie systému povinného poistenia a vytvorenie doplnkového fondu, z ktorého by sa vyplácali kompenzácie obetiam nehôd autonómnych vozidiel. Európska komisia by v dlhodobom horizonte mala vytvoriť špecifický právny status pre roboty s cieľom jasne zadefinovať, kto je zodpovedný za prípadnú škodu.

Exekutíva EÚ by podľa poslancov mala monitorovať aj trendy vývoja zamestnanosti, najmä vytváranie, presuny a úbytok pracovných miest v dôsledku zvýšeného využívania robotov. S čoraz intenzívnejším využívaním robotov bude potrebné venovať sa aj etickým otázkam. Parlament preto navrhuje dobrovoľný etický kódex pre výskumníkov a dizajnérov v oblasti robotiky. Mal by zaistiť, že budú konať v súlade s právnymi a etickými štandardmi a že dizajn robotov a ich využitie bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Vzniknúť by mala tiež Európska agentúra pre robotiku a umelú inteligenciu, ktorá by verejným orgánom poskytovala odborné zázemie a expertízu v oblasti technických, etických a regulačných otázok.