štvrtok 16. februára 2017

Skype: Online tlmočník
Miestne úrady na Slovensku začínajú pri komunikácii s nepočujúcimi využívať služby tlmočníka cez internet.

Bezplatnú službu možno využiť v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 do 20.00 h. Funguje cez Skype, na spojenie s tlmočníkom z/do znakovej reči je tak potrebný počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou. Podrobnejšie informácie sú priamo na stránke http://onlinetlmocnik.sk/.

Službu Online tlmočník už využíva Miestny úrad v Dúbravke, Mestský úrad v Hurbanove aj prešovská radnica. Práve v Prešove žije početnejšia skupina nepočujúcich ľudí, v meste pôsobia Slovenská únia sluchovo postihnutých aj občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí, navyše tu má tiež sídlo Spojená škola pre deti s poruchami sluchu.