piatok 17. februára 2017

Novinka: Virtuálna pamäť Bratislavy
Pamäť mesta Bratislavy (PamMap) chce sprístupniť dejiny hlavného mesta SR v elektronickej forme. Do projektu sa môžu zapojiť inštitúcie aj súkromní zberatelia často s unikátnymi a doteraz nepublikovanými pamäťovými prameňmi.

Zámerom portálu PamMap.sk so sofistikovaným systémom filtrovania informácií  je združovať odborné texty s digitalizátmi o dejinách Bratislavy počnúc najstaršími hmotnými nálezmi cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio a videospomienky pamätníkov na nedávne desaťročia. Portál vznikol ako vedľajší produkt pri príprave 5-zväzkových dejín Bratislavy a už funguje v testovacej prevádzke.
Spolupracovníci a dobrovoľníci doposiaľ zdigitalizovali vyše 100.000 pamäťových jednotiek, ktoré sa budú postupne, aj v závislosti od finančných zdrojov, na portál pridávať.

Unikátna virtuálna brána do histórie mesta v rámci celej Európy zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas. A práve tzv. georeferencovaná historická topografia mesta má osobitý význam, keďže Slovensko na rozdiel od všetkých okolitých krajín nemá ani jeden historický atlas mesta. PamMap.sk ho sčasti zastupuje - používateľ si môže cez súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS - lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.