streda 15. februára 2017

Úver: Zadlžená je polovica Slovákov
Podľa prieskumu Millward Brown pre KRUK spláca nejaký úver polovica (51%) Slovákov. Viac ako tretina dlžníkov (37%) pritom nemá zamestnanie a nachádza sa v horšej finančnej situácii (58% ľudí s úverom).

Úver má prakticky rovnaký počet mužov a žien (52, resp. 51% obyvateľov SR), najčastejšie v strednom veku (68% ľudí vo veku 35 až 44 rokov). Požičiavajú si najmä ľudia zo stredných miest od 10.000 do pol milióna obyvateľov (53%), naopak najmenej Slováci žijúci na dedine s počtom obyvateľov do tisíc (45%).
Alarmujúci je fakt, že ide z významnej časti o ľudí bez zamestnania, navyše žijúcich v stredných mestách, kde sa všeobecne práca hľadá horšie. Asi 17% zadlžených ľudí tak plánuje vziať si ďalší úver, čím sa dostanú do zložitej situácie, kedy musia splácať stále narastajúce dlhy.

V tomto roku plánuje vziať si úver zhruba každý desiaty Slovák (12%) spravidla s cieľom zaobstarania bývania (42%), vybavenia bytu (25%) alebo nákupu vozidla (24%). Veľa ľudí si požičiava aj na bežnú prevádzku domácnosti. Úvery si pritom berú predovšetkým ľudia, ktorí považujú svoje znalosti o finančnom trhu za veľmi vysoké. Priemerná zadlženosť Slovákov v rámci spotrebných úverov (teda bez zahrnutia hypoték) je pomerne nízka, muži v priemere dlhujú okolo 1.180 eur, zatiaľčo ženy necelých 900 eur. Najviac dlhujú obyvatelia Košického kraja (priemerne 3.800 eur), najmenej ľudia z Bratislavy (priemerne 3.400 eur).