streda 31. mája 2017

Aktuálne: Svetový deň bez tabaku
Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca World No Tobacco Day, ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať redukovanie jeho konzumácie.

Cieľom tohtoročnej kampane s heslom Tabak – hrozba pre rozvoj je zdôrazniť negatívny dopad tabakových výrobkov na zdravie, a tým aj na ekonomiku a trvalý rozvoj, poukázať na potrebu neustálej informovanosti o zhubných účinkoch fajčenia na telesné aj duševné zdravie a vyzvať vlády, aby naďalej prijímali účinné opatrenia na zníženie ponuky a dopytu po všetkých formách cigariet a iných produktov určených na fajčenie, či už sú s obsahom nikotínu alebo bez neho.

Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia. V roku 2003 prijala Rámcový dohovor na kontrolu tabaku, medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.