streda 31. mája 2017

On-line: Mladí odhaľujú príliš veľa  
Zdieľanie čohokoľvek zo svojho sveta sa stalo prirodzenou súčasťou života. Špeciálne v prípade mladých ľudí sa z tejto aktivity stal (zlo)zvyk, s ktorým si v noci líhajú do postele a ráno začínajú nový deň. Väčšina z toho, čo zdieľajú alebo „postujú“ sú však citlivé informácie, fotografie či videá odhaľujúce ich súkromie viac akoby mali.

Tým, že tieto dáta publikujú v rámci verejných domén, vystavujú ich riziku. Novodobé formy správania sa ľudí v on-line priestore sledoval prieskum Kaspersky Lab. Podľa neho až 90% informácií si odovzdávame digitálne, 70% z nás nemá problém so zdieľaním fotografií alebo videí vlastných detí, pričom 45% bez problémov zverejňuje súkromné dáta známych, priateľov či blízkych. Žiaľ až takmer polovica (44%) internetových používateľov publikuje svoje súkromné informácie na doménach, kde nad nimi strácajú úplnú kontrolu. V prieskume sa každý piaty respondent priznal k zdieľaniu citlivých údajov zo svojho súkromia s neznámymi ľuďmi bez toho, aby mali možnosť overiť si, ako bude s nimi ďalej naložené. Týmto spôsobom dali zelenú napr. krádeži ich identity, pri poskytnutí platobných údajov dokonca aj finančnej kriminalite (37%). Mnohí sa priznali k zverejneniu skenov ich pasov, vodičských preukazov či iných osobných dokumentov (41%), niektorí dokonca vedome či nevedome odhalili svoje heslá (30%).

Prieskum navyše odhalil, že ľudia nezdieľajú len dáta, ale aj zariadenia, v ktorých majú uložené citlivé údaje. Desať percent sa priznalo, že minimálne jednej osobe odhalili svoj PIN na prístup k zariadeniu, 22% nechalo svoje zariadenia odomknuté a bez dohľadu v skupinke ľudí. Takmer štvrtina poskytla svoje zariadenia inej osobe... Prieskum ďalej poukázal aj na rozdiely v správaní medzi generáciami. Zatiaľ čo až 61% mladých ľudí vo veku 16 – 24 s obľubou zdieľa fotografie zo svojho súkromia, tento zlozvyk priznalo len 38% respondentov vo veku nad 55 rokov. Rovnako to platí aj v prípade informácií finančnej povahy – dve pätiny mladých zdieľajú verejne svoje finančné a platobné detaily (42% vo veku od 16 – 24), pričom u  ľudí starších ako  55 rokov je to len 27%.