pondelok 29. mája 2017

 
Festival vedeckých filmov 2017: Veda pre budúcnosť  
Na štvrtom ročníku podujatia bude v popredí slovenská veda. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov majú príležitosť zistiť, v čom nám veda môže zabezpečiť priaznivejšiu budúcnosť.  

Festival vedeckých filmov 2017 sa koná od 29. do 31. mája 2017 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. Tešiť sa môžete na filmy zo slovenskej produkcie, ale aj na diskusie s poprednými slovenskými vedcami a vedkyňami. Festival bude rozdelený do troch tematických dní. V pondelok sa bude venovať novým výzvam v oblasti molekulárnej biomedicíny s dôrazom na Biotechnológie v medicíne. Druhý deň bude patriť Matematike a bude sa zamýšľať nad tým, prečo vlastne potrebujeme v živote matematiku a či je vôbec možný život bez nej. Na tretí deň sa zameria na oblasť energetiky, najmä na Ekológiu v energetike s dôrazom na zdroje energie budúcnosti. 

V rámci záverečného premietania 31. 5. 2017 o 17:00 hod. bude odvysielaný unikátny zahraničný dokumentárny film Príbeh lesa dvojice autorov Jacques Perrin a Jacques Cluzaud. Po premietaní bude nasledovať diskusia s odborníkmi.